Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů GDPR

Obchodní společnost

IHR-TECHNIKA s.r.o.

Boleslavská 902
29306 Kosmonosy
Czech republic
IČ: 49827847

společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 34366
 

Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky se vztahují jen a pouze na všechny nabídky zboží, objednávky zboží, dodávky zboží a dohody s firmou -IHR-TECHNIKA s.r.o.,  pokud není a nebylo písemně dohodnuto jinak.

 

Způsob objednání:
Zboží je možno objednat osobně, telefonicky, poštou, e-mailem nebo e-shopem firmy -IHR-TECHNIKA s.r.o. . Řádná objednávka musí bezpodmínečně obsahovat veškeré identifikační údaje o odběrateli - fakturační, popř. dodací adresu, IČO , DIČ, e-mail, telefonní kontakt, požadovaný termín dodání, způsob dopravy, způsob platby za zboží. Kupní smlouva se při nákupu v e-shopu uzavírá okamžikem odesláním objednávky. Jedinou vyjímkou je vyprodání zásob. Cenové návrhy a dodací podmínky jsou oboustranně závazné až na základě potvrzení obou smluvních stran. Případné následné změny, úpravy nebo stornování vzájemně potvrzené objednávky lze provést pouze po dohodě prodávajícího s kupujícím.

 

Termín dodání zboží dle objednávky: 
Dodáním objednaného zboží se rozumí jeho osobní předání, doručení na místo určení firmou -IHR-TECHNIKA, nebo jeho předání dopravní společnosti na přepravu místa určení dle objednávky. Pokud je objednané zboží skladem, je garantován dodací termín od 1 do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Pokud zboží na skladě není, může se termín pro doručení prodloužit dle dohody.

 

Doprava zboží:
Doprava je zajišťována přepravní společností nebo možnost osobního odběru. U zásilek v hodnotě vyšší než 3.999,– Kč bez DPH, je dopravné a balné zdarma. U zásilek v hodnotě nižší než 3.999,– Kč bez DPH, je dopravné a balné účtováno na faktuře spolu se zbožím. Cena dopravného a balného je standardně celkem 99,- Kč bez DPH. V případě platby dobírkou je k dopravnému a balnému připočítán poplatek za dobírku a tímto činí celková častka dopravného 120,-Kč bez DPH. Pakliže dojde v rámci jedné zásilky ke spojení více menších objednávek , hodnoty objednaného zboží se následně sčítají, a dopravné a balné je účtováno pouze u jedné z objednávek. Cena za dopravu a balné do jiných zemí a u objemově a hmotnostně větších zásilek  je dopočítávána individuálně dle ceníku přepravní společnosti a cena v automatické objednávce v našem e-shopu v tomto případě není platná.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky je kupující povinen překontrolovat obsah a popřípadě s přepravcem sepsat reklamační protokol.

 

Platební podmínky:
Datem platby se rozumí den, kdy byl bance objednavatele doručen neodvolatelný platební příkaz, příslušná finanční částka byla předána poštovnímu úřadu k odeslání, nebo byla předána v hotovosti zástupci společnosti . Standardní splatnost faktury za dodané zboží je 10 dní. U nových zákazníků platí pravidlo, že první tři platby za zboží nebo služby se budou realizovat zálohovou fakturou nebo dobírkou. Jiné platební podmínky je možné projednat s obchodním zástupcem společnosti . Zboží hrazené fakturou se splatností, je dodáváno pouze smluvním odběratelům. 

 

Reklamace, vrácení zboží a odstoupení od smlouvy:
Vrácení zboží, zakoupeného prostřednictvím našeho e-shopu, je možné vrátit do 14 dnů po obdžení zboží a to bez udání důvodu a výhradně pokud je zboží nepoužité a bez zjevného poškození a plně funkční. Kupující musí ve stanovené době vrátit zakoupené produkty, prodávající pak zašle peníze zpět zákazníkovi do 14 dní. Nemusí tak však učinit, pokud nemá zpět své zboží nebo doklad o jeho odeslání. Současně lze cenu ponížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním. Je ovšem nutné o tomto postupu zákazníka informovat. Prodávající také zákazníkovi hradí náklady na nejlevnější dopravu při doručení. Poštovné při vrácení produktu pak platí kupující, který musí být poučen. V opačném případě to hradí prodávající. Reklamaci na dodané množství a zjevné vady zboží lze uplatnit do 5 dnů od dodání zboží prodávajícím a převzetí zboží kupujícím. Reklamaci je nutno uplatnit písemnou formou, uvést druh reklamovaného zboží, termín dodávky, kopii nebo originál nákupního dokladu (faktura, dodací list), popis vady, případně přiložit fotodokumentaci. Tyto náležitosti urychlí proces reklamace. Zákonná lhůta pro záruku na zboží je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak nebo pokud to není zboží podlehající zkáze, apod. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud dodá kazové zboží, tak má zákazník právo na výměnu nebo opravu. Není-li ani jedno z tohoto možné, lze odstoupit od smlouvy. Nově může prodávající nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny. V případě, že se v záruční dvouleté době vyskytla vada, je nutné nově rozlišit mezi podstatným a nepodstatným porušením kupní smlouvy. V prvním případě si zákazník může vybrat, zda chce zboží vyměnit, opravit, úplně odstoupit od smlouvy nebo slevu. U nepodstatného porušení smlouvy pak zákazník může žádat odstranění vady či slevu, odstoupit může, pouze pokud prodejce odmítne závadu odstranit nebo to nestihne včas.

Ochrana osobních údajů (GDPR):

Verze dokumentu: 1.1.2018_001

Tento dokument popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE:

Firma: IHR-TECHNIKA s.r.o.      
Sídlo: Boleslavská 902, 29306 Kosmonosy

Czech republic
IČO: 49827847

JAKÝ TYP OSOBNÍCH ÚDAJŮ SHROMAŽĎUJEME?

Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem doručení objednané zásilky nebo realizaci nabízené služby na základě plnění uzavřené smlouvy. K doručení zásilky potřebujeme Jméno, Příjmení, Dodací adresu, Fakturační adresu, E-mail, telefonní číslo a platební údaje dle typu platby.

ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ DATA?

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy vzniklé při odeslání objednávky, a to k těmto účelům:

 • Informování o stavu objednávky.
 • Doručení objednaného zboží.
 • Založení osobního účtu s možností nastavení vašeho soukromí.
 • Vyřízení případné reklamace.
 • Informace o produktových novinkách.

E-mailovou adresu potřebujeme také k tomu, abychom vás mohli informovat o slevách a speciálních akcích, soutěžích a dalších zajímavých novinkách. K této rozšířené marketingové komunikaci musíte dát vědomý souhlas. Souhlas probíhá potvrzením e-mailu, který vám byl zaslán na základě odeslání objednávky nebo vyplněním formuláře pro registraci k těmto e-mailům.

Pokud tyto informace nebudete chtít dostávat, máte možnost kdykoliv souhlas odstranit. Tuto možnost naleznete v patičce každého e-mailu nebo v sekci soukromí ve svém účtu. Obrátit se můžete i na výše uvedený e-mail na pověřenou osobu.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME S TŘETÍMI STRANAMI?

E-shop je napojen na několik aplikací třetích stran, které dále zpracovávají data ke svému účelu. Kompletní přehled aplikací třetích stran, které náš e-shop používá, naleznete ve svém účtu v sekci Soukromí.

Pokud jste neodeslal objednávku a nemáte vytvořený osobní účet, tak e-shop nepředal žádná osobní data třetí aplikací třetí strany. Přes aplikace třetích stran shromažďujeme informace o vašem počítači. Tyto údaje jsou anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů bude z naší strany probíhat po dobu účinnosti smlouvy. Řídíme se vznikem kupní smlouvy, který začíná doručením objednávky nebo odesláním souhlasu pro marketingovou komunikaci. Tato doba je 2 roky. Po této době archivujeme pouze zákonem dané dokumenty.

JAK VYUŽÍVÁME COOKIES

Využíváme dva typy cookies. Naše vlastní, které slouží přímo pro běh e-shopu. Ukládáme oblíbené produkty, produkty přidané do košíku nebo produkty v porovnání. Používáme také cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě e-shopu. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme jsou anonymní.

JAKÉ BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT POUŽÍVÁME?

Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 • Anonymizace osobních údajů.
 • Schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů.
 • Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
 • Víceúrovňový firewall.
 • Antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů.
 • Šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií.
 • Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele.
 • Servery s osobními údaji uzamčené v serverovně.

JAK MŮŽETE KONTROLOVAT OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ JSTE POSKYTL/A?

Pokud jste naším zákazníkem (odeslal jste alespoň jednu objednávku), je vám zpřístupněn osobní účet. Zde v záložce soukromí naleznete přehled osobních dat, které o vás ukládáme a za jakým účelem je zpracováváme.

Naleznete zde i přehled třetích stran, které zasahují do našeho e-shopu a kterým předáváme vaše osobní údaje.

Zde máte možnost řídit souhlasy s používáním vašich osobních dat a je zde možnost, také odvolat souhlasy nebo celý váš účet a vaše osobní údaje smazat.

OBECNÁ USTANOVENÍ

 • Zákazník poskytuje své osobní údaje prodávajícímu za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.
 • Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • Požádat prodávajícího nebo zpracovatele na jeho elektronickou adresu nebo písemně o vysvětlení,
 • Požadovat na prodejci nebo zpracovateli, a to žádostí na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, aby odstranil takto vzniklý stav
 • Požádá-li kupující o informacích ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované žádosti.
 • Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.
 • Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Veškeré osobní údaje získané od kupujících užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

 

Prohlášení o shodě:
Ujišťujeme Vás, že na výrobky námi dodané, stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. bylo uděleno prohlášení o shodě.

Návody k použití:
Veškeré naše dodávané zboží obsahuje v dodávce také návod k použití. Pokud nebude návod k použití v češtině v balení obsažen, není toto chybou společnosti. Na vyžádání Vám bude návod k použití zaslán poštou nebo emailem.

 

Technické poradenství:
Poradenská a konzultační služba je Vám k dispozici na telefonních číslech mezi 8 – 17 hodinou od pondělí do pátku, po dohodě i jindy. ( Předvedení našeho prodejního sortimentu je možné jak v kamenném obchodě, tak i u Vás na provozovně, ale i na jiném místě dle předchozí dohody. Naše společnost Vám po dohodě předvede jakékoliv zboží ze svého sortimentu.

 

Další ujednání:
Zboží zůstává až do úplného zaplacení v majetku společnosti -IHR-TECHNIKA s.r.o.. V případě neuhrazení závazků kupujícím si společnost  vyhrazuje právo odebrat zpět zboží do výše dluhu včetně příslušenství.